Day: January 8, 2020

เด็กยุคใหม่กับไลฟ์สไตล์ต่างๆเด็กยุคใหม่กับไลฟ์สไตล์ต่างๆ

Generation Y Lifestyle

 สิ่งที่เรมักจะได้เห็นจากสังคมยุคใหม่ ก็คือ ความเป็นเด็กรุ่นใหม่ สังเกตุได้จากการพัฒนา ความเจริญทางด้านต่างๆ เด็กยุใหม่ทำอะไรรวดเร็ว ทันสมัย หรือบางครั้งจะเรียกว่านำสมัยก็ได้ โดยเฉพาะสไตล์ของการใช้ชีวิตแบบ Gen Y  ที่เราเล่าถึงความต้องการและการดำเนินชีวิตกันไปในตอนที่แล้วอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนไปและความต้องการในการใช้ชีวิตแบบ Gen Y เป็นแบบไหน  ครั้งนี้เราจะมาพูดกันต่อว่าอะไร  ที่สามารถสะท้อนความเป็น Generation ของคนยุคใหม่ได้ดีที่สุด   หมดยุคแห่งการนั่งทำงานประจำหรือออฟฟิศมาสู่ยุคแห่งการทำธุรกิจตั้งแต่เด็ก ...