หลักการในการเลือกเบอร์มงคล เลือกเบอร์ไหนปัง

เบอร์มงคล

เบอร์มงคล ถือว่าเป้นสิ่งที่ฮิตอย่างมากในขณะนี้ เพราะทุกวันนี้คนเราจะพึ่งการกระทำของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ บางทีเราก็ต้องพึ่งเรื่องโชค เรื่องดวง เรื่องมูเตลูบ้าง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของดวง และเสริมความสบายใจให้กับตัวเอง ซึ่งวันนี้เราเลยมีเทคนิคการเลือกเบอร์มงคลตามวันเกิด เลือกอย่างไรให้ปัง ร่ำรวย เสริมดวงชะตา

เบอร์มงคลประจำวันเกิด ต้องเลือกเบอร์ไหนถึงจะปัง

เบอร์มงคลวันอาทิตย์

เลขมงคลประจำวันอาทิตย์ได้แก่ 2,4,5,6 ส่วนตัวเลขที่ควรเลี่ยงคือ 3 และ 7 โดยเลข 4 เป็นเลขที่ส่งเสริมในเรื่องของการงาน ช่วยเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ธุรกิจการค้ารุ่งเรือ เข้ากับผู้อื่นได้ ส่วนเลข 5 จะช่วยเสริมเรื่องสติปัญยา คิดก่อนพูด ใจเย็น และเสริมความเป็นผู้นำให้โดดเด่น ส่วนเลข 6 เป็นเลขเด่นด้านการเงิน ช่วยเสริมการเงินให้มั่นคง เน้นโชคลาภ

เบอร์มงคลวันจันทร์

วันจันทร์เลขมงคลคือ 2,4,5,6 เลขที่ควรเลี่ยงคือ 1 และ 8 เลขที่เสรริมเรื่องการงานคือ 4 และ 5 โดย 4 ส่งผลงานสร้างสรรค์ เลข 5 ช่วยเรื่องผู้ใหญ่เมตตร มีผู้อุปถัมภ์ ส่วนเรื่องการเงินเลข 2 หนุนเรื่องรายได้ ส่วนเรื่องความรักต้องเลข 6 

เบอร์มงคลวันอังคาร

เลขมงคลคือ 3,5,6,8 เลขที่ควรเลี่ยงคือ 0,1,7 เลขที่เสริมดวงเรื่องการงานคือ 3 ที่ช่วยเสริมไหวพริบ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี สำหรับเลข 5 ดีทั้งการเงินและการงาน ช่วยลดความใจร้อน ส่วนเลข 8 เสริมเรื่องโชคลาภ การลงทุน และในส่วนความรักต้องเลข 6 

เบอร์มงคลวันพุธ

เลขมงคลคือ 2,4,5,6 เลขที่ควรเลี่ยงคือ 3,8 โดยด้านการงานเลข 4 ข่วยเสริมเรื่องความสร้างสรรค์ ทำงานได้พร้อมกัน ส่วนเลข 5 ทำให้มีความเป็นผู้นำ ช่วยเสริมบุคคลิกภาพดูน่าเคารพ ส่วนเลข 2 และ 6 เป็นเลขเด่นด้านการเงิน ทำให้รายได้หมุนเวียน และเลข 6 คือเสริมดวงเรื่องความรัก ช่วยเพิ่มเสน่ห์ 

เบอร์มงคลวันพฤหัสบดี

เลข 1, 3, 5, 6, 9 เป็นเลขมงคล และมีเลข 7 และ 8 ที่ควรหลีกเลี่ยง โดยเลข 1,3,9 เด่นในเรื่องการงาน เพราะช่วยเสริมเรื่องบารมี ให้ดูน่าเชื่อถือ กล้าตัดสินใจ มีโอกาสในการคิดทำสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องการเงินและความรัก จะต้องใช้เลข 6 มีช่วยหนุนนำโชคด้านการเงิน เก็บเงินออม รู้จักวางแผนการใช้จ่าย 

เบอร์มงคลวันศุกร์

เลขมงคลคือ 2, 3, 4, 5, 6 โดยมีตัวเลขที่ควรเลี่ยงคือ 7 และ 0 ในเรื่องของการงานมีเลข 3 ช่วยให้การทำงานได้ไวขึ้น เลข 5 เสริมเฮงเรื่องการงานและการเงิน เพราะช่วยเสริมความคิด ทำให้เก็บเงินอยู่ เงินไม่รั่วไหล ส่วนเลข 2,4 เสริมความรัก 

เบอร์มงคลวันเสาร์

เลขมงคลประจำวัน ได้แก่ เลข 1, 4, 8, 9 โดยมีตัวเลข 2 และ 5 ที่ควรหลีกเลี่ยง แต่เลข 1,8,9 จะช่วยเสริมเรื่องการงาน มีภาวะผู้นำ มีบารมี เลข 4 ช่วยเสริมวิสัยทัศน์ใหม่ เด่นในแง่การพัฒนางานที่มีมูลค่ามาก ส่วนเลข 8 จะช่วยเสริมโชคด้านการลงทุน เลข 8 เด่นเรื่องความรักและสุขภาพ