Category: Spiritual

ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องด้วยมนต์ กับวิธีการพึ่งไสย์ขาวกับการ “เรียกคนรักกลับมา”ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องด้วยมนต์ กับวิธีการพึ่งไสย์ขาวกับการ “เรียกคนรักกลับมา”

เรียกจิตคนรัก

สำหรับบางคนนั้น “การเลิกรา” อาจจะเป็นการจบปวดกว่าการมีกันอยู่แต่มีปากเสียงกันก็ได้นะครับ บางคนการเลิกกันนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีสำหรับอีกฝ่ายก็ได้ และสำหรับบางคนที่ยังทำใจไม่ได้ยังไม่พร้อมจะเลิกนั้นอาจจะอยาก เรียกคนรักกลับมา ด้วยหวังว่าจะมีกันอยู่ในวันต่อไป และในเมื่อพึ่งวิธีตื้อไม่ได้เรามาลองดูอีกทางหนึ่งอีกทางที่เราเรียกว่า ไสย์ขาว ในการเรียกคนรักกลับมา กันว่าจะมีวิธีอะไรบ้าง ? ทำเสน่ห์             ไม่มีตำราที่แน่ชัด ไม่มีแหล่งที่มา รู้แต่ว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และมีการใช้ทั้งในด้านดี และ ด้านร้าย ...

การนั่งสมาธิมีผลต่อคลื่นสมองจริงหรือไม่การนั่งสมาธิมีผลต่อคลื่นสมองจริงหรือไม่

การนั่งสมาธิ

เป็นคำถามสำหรับใครหลายๆคนเมื่อเราได้ยิน เรื่องราวเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ ที่มีความสําคัญและส่งผลทางด้านที่ดีต่อคลื่นสมอง รวมไปถึงสภาพจิตใจและฟื้นฟูร่างกาย ในส่วนของการนั่งสมาธิกับคลื่นสมองนั้นมีผลซึ่งกันและกัน โดยมีงานวิจัยรับรองอย่างชัดเจน โดย งานวิจัยของ K.Kijsarun Chanpo ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิกับการสวดมนต์กับ นิสิตจุฬาฯจำนวน 60 คน โดย ให้นิสิตสวดมนต์ 30 คนและทำสมาธิ 30 คนเป็นชายและหญิงอย่างละ ...